Appointment of Vice Chair

Welsh Government

Employer of the Week
 • Location
  Wales
 • Salary
  £34,788 per annum
 • Closing Date
  01 November 2021
 • Job ref
  24481545
 • Remaining Time
 • Apply Online
Powys Teaching Health Board

Appointment of Vice Chair 

Remuneration – for this post is £34,788 per annum plus travel and other reasonable expenses within reasonable limits.
This post is based on a notional commitment of a minimum thirteen days (13) per month.

Powys Teaching Health Board is responsible for meeting the health and well-being needs of the people of Powys, Mid-Wales providing as many services a locally as possible whilst commissioning other services from partner organisations around the county.

The closing date for applications is 01/11/2021.  

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Penodi Is-gadeirydd
 
Tâl cydnabyddiaeth - £34,788 y flwyddyn, ynghyd â chostau teithio a threuliau eraill o fewn terfynau rhesymol.

Mae’r swydd yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o dri diwrnod ar ddeg (13) y mis o leiaf. 

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am ddiwallu anghenion iechyd a lles pobl Powys, gan ddarparu cymaint o wasanaethau ag y bo modd yn lleol a chomisiynu gwasanaethau eraill oddi wrth sefydliadau partner mewn gwahanol rannau o’r sir. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 01/11/2021
PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Diversity Jobsite requesting bank account details please email webmaster@diversityjobsite.co.uk